Mộ Vương Chi Vương Phần 2: Hàn Thiết Đấu - Tomb Of King Wang 2 (2017)
0 lượt xem
Mộ Vương Chi Vương Phần 2: Hàn Thiết Đấu - Tomb Of King Wang 2 (2017)
Xem phim
[Mộ Vương Chi Vương Phần 2: Hàn Thiết Đấu - Tomb Of King Wang 2 (2017)]
[stt/Tập 21 / 21 Thuyết Minh] [info] [+] Mộ Vương Chi Vương Phần 1 - Tomb Of King Wang (2016) [/info] [ss] [Phần 1;/2021/05/mo-vuong-chi-vuong-phan-1-tomb-of-king.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd] Review nhanh qua phim Mộ Vương Chi Vương Phần 2

Nội Dung Phim
Mộ Vương Chi Vương Phần 2: Hàn Thiết Đấu bắt đầu với Luo Wu Zi giúp LiSi xây dựng gò đất của Tần Shi Wang (Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc). Các môn đệ của ông tiếp tục xây dựng và bảo vệ bia mộ hoàng gia. Ở giữa là sự xuất hiện của 9 ngôi mộ lớn, còn được gọi là King Great King of the Graves. Trong hàng ngàn năm, những ngôi mộ không bao giờ bị cướp. Người ngoài coi những người bảo vệ ngôi mộ là Tomb Sect. Sau cái chết của Luo Wu Zi, vị trí của Grave King được chuyển cho đệ tử lớn nhất của ông, Mu Rong Xiu. Câu chuyện tiếp tục..... [/nd] [br/SV Vip] [Tập 01|https://bitly.com.vn/unblf2] [Tập 02|https://bitly.com.vn/zl3mbh] [Tập 03|https://bitly.com.vn/xuewge] [Tập 04|https://bitly.com.vn/xz1e3y] [Tập 05|https://bitly.com.vn/1s1i04] [Tập 06|https://bitly.com.vn/t92t66] [Tập 07|https://bitly.com.vn/mr4jb8] [Tập 08|https://bitly.com.vn/fa97hj] [Tập 09|https://bitly.com.vn/iw7ya7] [Tập 10|https://bitly.com.vn/f1s2uz] [Tập 11|https://bitly.com.vn/s6knyt] [Tập 12|https://bitly.com.vn/b8lpe1] [Tập 13|https://bitly.com.vn/s6zy2i] [Tập 14|https://bitly.com.vn/p0qme1] [Tập 15|https://bitly.com.vn/frn367] [Tập 16|https://bitly.com.vn/l9ny5n] [Tập 17|https://bitly.com.vn/6ycmj7] [Tập 18|https://bitly.com.vn/0wd1h1] [Tập 19|https://bitly.com.vn/wotyn8] [Tập 20|https://bitly.com.vn/yv6xtc] [Tập Cuối|https://bitly.com.vn/xqkjci]
Cập nhật 07/07/2021
Trạng thái [stt/Tập 21 / 21 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Số tập 21 Tập
Thời lượng 24 Phút/tập
Nhiều người cũng xem