Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)
0 lượt xem
Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)
Xem phim
[Đấu La Đại Lục - Douluo Dalu (2018)]
[stt/Tập 90] [info] [+] Đấu La Đại Lục Đấu La Đại Lục [/info] [nd]Một đại lục không hề yên bình, một cuộc sống đầy hiểm nguy, phiêu lưu nhưng cũng không kém phần lãng mạn. tình yêu, thù hận, trách nhiệm... Tiếp bước những tiền bối đi trước, Hoắc Vũ Hạo và đời sau sử lai khắc thất quái, bằng niềm tin nhiệt huyết tuổi trẻ đã gây dựng lại đường môn tái lập những huy hoàng xưa kia của các tiền bối đi trước...[/nd] [br/Phần 2] [90|https://playhydrax.com/?v=AJST7wee1] [89|] [88|https://hydrax.net/watch?v=zMZdmHmZk] [87|https://hydrax.net/watch?v=dzRUOGrlm] [86|https://hydrax.net/watch?v=qevHrCH5c] [85|https://hydrax.net/watch?v=WSJkxEFS1] [84|https://hydrax.net/watch?v=lEa3h54si] [83|https://hydrax.net/watch?v=kHuC4KHIt] [82|https://hydrax.net/watch?v=P5lkDnvUC] [81|https://hydrax.net/watch?v=ZSAgZJdKv] [80|https://hydrax.net/watch?v=nHMAgyq-U] [79|https://hydrax.net/watch?v=DJb0YXhrt] [78|https://hydrax.net/watch?v=R6mM4Wllc] [77|https://hydrax.net/watch?v=UchhJ_6_g] [76|https://hydrax.net/watch?v=VQ23hNpyR] [75|https://hydrax.net/watch?v=DMAtuj3Pv] [74|https://hydrax.net/watch?v=TCpa1rOJr] [73|https://hydrax.net/watch?v=tv8t1lDr-] [72|https://hydrax.net/watch?v=oO7WSAhTg] [71|https://hydrax.net/watch?v=10KDU78d5] [70|https://hydrax.net/watch?v=wYuzZbGhL] [69|https://hydrax.net/watch?v=MH0BiofEU] [68|https://hydrax.net/watch?v=n2o9T4_5_] [67|https://hydrax.net/watch?v=3wjlhMzPS] [66|https://hydrax.net/watch?v=XA4SpYddw] [65|https://hydrax.net/watch?v=QlDh5h2ng] [64|https://hydrax.net/watch?v=uEAb7poqw] [63|https://hydrax.net/watch?v=C3v05-QWR] [62|https://hydrax.net/watch?v=8Pd61uvmE] [61|https://hydrax.net/watch?v=msMgAJ3y7] [60|https://hydrax.net/watch?v=z4Yx0WkzP] [59|https://hydrax.net/watch?v=EE5ln0hdt] [58|https://hydrax.net/watch?v=Ckyr9op_B] [57|https://hydrax.net/watch?v=DVp4VMiFE] [56|https://hydrax.net/watch?v=ad8RryR15] [55|https://hydrax.net/watch?v=xQmtS2ncc] [54|https://hydrax.net/watch?v=zKejmtsmT] [53|https://hydrax.net/watch?v=KvFhawhef] [52|https://hydrax.net/watch?v=epltQmmyC] [51|https://hydrax.net/watch?v=vUwzeSmkg] [50|https://hydrax.net/watch?v=ylBRJa5dY] [49|https://hydrax.net/watch?v=3EKlhwOnR] [48|https://hydrax.net/watch?v=dxwfJ74Yt] [47|https://hydrax.net/watch?v=-RG6rEH82] [46|https://hydrax.net/watch?v=9HkuEwcrm] [45|https://hydrax.net/watch?v=gb-tUPpbp] [44|https://hydrax.net/watch?v=LOIHbZN7Q] [43|https://hydrax.net/watch?v=jcZoXGoza] [42|https://playhydrax.com/?v=z1R522iag] [41|https://playhydrax.com/?v=VM2WtqYqU] [40|https://playhydrax.com/?v=TH1IlVwl2] [39|https://playhydrax.com/?v=ILUlArhs4] [38|https://playhydrax.com/?v=vRt4j8Opg] [37|https://playhydrax.com/?v=2-xGrgsK5] [36|https://playhydrax.com/?v=nwOGiU07S] [35|https://playhydrax.com/?v=AqaRjhjcZ] [34|https://playhydrax.com/?v=oxuEx5TxP] [33|https://playhydrax.com/?v=zREn0EEKc] [32|https://playhydrax.com/?v=2dYGZG96C] [31|https://playhydrax.com/?v=53DJZDxMR] [30|https://playhydrax.com/?v=9yT-CSvRq] [29|https://playhydrax.com/?v=uh-sMgGln] [28|https://playhydrax.com/?v=PXCQWn5XE] [27|https://playhydrax.com/?v=vTfN8Cwm0] [br/Phần 1_SV HX] [01|https://playhydrax.com/?v=Z2IYEb0sx] [02|https://playhydrax.com/?v=h_akMbdnf] [03|https://playhydrax.com/?v=SXpWm5Hmz] [04|https://playhydrax.com/?v=w5DQ9eXIx] [05|https://playhydrax.com/?v=rjwCaTZDL] [06|https://playhydrax.com/?v=IaZFXnH7X] [07|https://playhydrax.com/?v=rwyKCq4W3] [08|https://playhydrax.com/?v=D8XNFDQlb] [09|https://playhydrax.com/?v=VoZ85N4zy] [10|https://playhydrax.com/?v=Nshu-QSqz] [11|https://playhydrax.com/?v=sLa4_jZLw] [12|https://playhydrax.com/?v=FrrveazRB] [13|https://playhydrax.com/?v=UF4eVX2pr] [14|https://playhydrax.com/?v=zOseRod1y] [15|https://playhydrax.com/?v=IbY5AJAdn] [16|https://playhydrax.com/?v=wGkMuIYoz] [17|https://playhydrax.com/?v=AbiMg-m-_] [18|https://playhydrax.com/?v=PWEK4xEP2] [19|https://playhydrax.com/?v=DMDVMmSpG] [20|https://playhydrax.com/?v=UyPXYbRT7] [21|https://playhydrax.com/?v=lTI9l2W7b] [22|https://playhydrax.com/?v=kY3vpf8K0] [23|https://playhydrax.com/?v=qrXFVilr1] [24|https://playhydrax.com/?v=_kAv7VeCM] [25|https://playhydrax.com/?v=MbswN6cOr] [26|https://playhydrax.com/?v=3f3EmMS30] [br/Phần 1_Sv GD] [01|https://drive.google.com/file/d/11GB6OvbzpJj6xPuJvDQ-u1Iop2r5ue39/preview] [02|https://drive.google.com/file/d/1r4dsdfNVqrR6mEnn4kQTFubgZZoIXLzP/preview] [03|https://drive.google.com/file/d/11B3yfjBKORLs9DBCPKUyFTyBG1jKY5PY/preview] [04|https://drive.google.com/file/d/1reiDJQc4uAfMIzASO8zryY_QfGMoAV8a/preview] [05|https://drive.google.com/file/d/1lMdEi8mjaUWVXlta7_35o1Z8ncGgUBvI/preview] [06|https://drive.google.com/file/d/1oeaWHPrAvb1gNm5HTRlO6mQJIl-k_JwI/preview] [07|https://drive.google.com/file/d/1-1rpXbwcd8SHTp_fxp4ZrwwUkIvpIfbg/preview] [08|https://drive.google.com/file/d/1ayumEeaSHwkeofjlyemQ2rMZczbBb8s9/preview] [09|https://drive.google.com/file/d/1hJ1Kuk2A7XkgFeTK2WVp-owI0-UUSN2W/preview] [10|https://drive.google.com/file/d/1lJjh5-Qx3-kYh7HeKTV5u7GqC9IXy-IZ/preview] [11|https://drive.google.com/file/d/1wGweql54xPieFH5ErhRzkT97U8a_C00i/preview] [12|https://drive.google.com/file/d/1HHpSxrBO6_-QaDeOE0AvT0zN8hatcl2M/preview] [13|https://drive.google.com/file/d/1F1U_GjH-N7PS4atWm0L5NC38IMrZrWcF/preview] [14|https://drive.google.com/file/d/1RAgvwGF3si7ljnpWTghWfGtYQOuWMsMJ/preview] [15|https://drive.google.com/file/d/1gVG942BFWMbBngCtwooIU8yDotnfXgxn/preview] [16|https://drive.google.com/file/d/1_Vp0UijDbfpbltuzVIavfPiSxTCKyhBz/preview] [17|https://drive.google.com/file/d/1ImKJwXmqbQn2Gg0Z34yKLc0hQC0VE30V/preview] [18|https://drive.google.com/file/d/1VMINvv7V1GmfWWK9skXlYvw3xxw3xq9G/preview] [19|https://drive.google.com/file/d/13iWQikckcV4IXgJUILF4f6YgZhVs7QS-/preview] [20|https://drive.google.com/file/d/1XTdyvTcLkug4PnKixLMyLAMyZz-KRjtq/preview] [21|https://drive.google.com/file/d/1FJZxTo73CDYPaLpLMGHvcb6suqO1jnZN/preview] [22|https://drive.google.com/file/d/1poUzjfIJM98xSHSRE831Au33Fsv33-xR/preview] [23|https://drive.google.com/file/d/1hK4WGqlPmUncf7B5mDqz5_1g-vYca25K/preview] [24|https://drive.google.com/file/d/1rM84ngdk_NzL86LEoXM_O59DNqAGX7_s/preview] [25|https://drive.google.com/file/d/1dbxOmflDEz1hJ2KtLn_v-AZiKjttughJ/preview] [26|https://drive.google.com/file/d/19zap9V-XNUftfAlTf1PF5d3NXwL2J27D/preview]
Trạng thái [stt/Tập 90]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem